Jótállási feltételek


Mennyi ideig érvényes a jótállás? 
korlátozott jótállás igénye a termék eredeti vásárlója számára a termék megvásárlását követően legfeljebb kettő évig érvényes. . 

Milyen jóvátétel jár a meghibásodott készülékért?
A vásárló az alábbi kizárólagos jóvátételekkel rendelkezik a jelen meghatározott jótállás keretein belül (és a jótállási jegyen meghatározottak értelmében): A gyártó saját belátása szerint: 
• a készülék eredeti vásárlója számára költségmentesen megjavítja, vagy kicseréli a meghibásodott készüléket. A készülék szükséges javításának vagy cseréjének eladóhoz történő szállítása során felmerülő költségek a vásárlót terhelik. 
• megtéríti a vásárló felé a korlátozott jótállás ésszerű keretin belül foglalt indokolható károk összegét, de legfeljebb a vásárló által a készülékért fizetett összegnek a készülék aktuális használata miatti értékcsökkenésével csökkentett összegét. 

Amennyiben a fent leírt jóvátételek nem érvényesülnek, a vásárlót illető jóvátétel nem haladhatja meg a vásárló által a készülékért fizetett összeget. Ezen rendelkezések nem tekintendők jótállási ígéreteknek, csupán a vásárló felé nyújtandó kizárólagos jótállást határozzák meg. 

A vásárlóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
SHEFFIE Kft., 2089 Telki, Rákóczi u. 25.
Ügyfélszolgálat:
Telefon: 06 20 935 0696 E-mail: infokukacsheffie.hu
Elérhetőség: H–P: 08:00–17:00 h

Mire nem terjed ki a meghatározott jótállás? 
Jelen meghatározott jótállás nem érvényes az olyan közvetve vagy közvetlenül keletkezett károkért, amelyek (1) a készülék nem háztartási célra, hanem kereskedelmi, vagy bármilyen más célra történő használatakor, vagy azután keletkeztek, (2) más termékkel együtt történő használat során léptek fel és a termékek együttes használatából adódó bármilyen sérüléssel vagy kárral jártak, (3) baleset, nem a célnak megfelelő használat, helytelen használat, vandalizmus, elektromos túlfeszültség, vagy vis major (többek között villámlás, vagy egyéb időjárási helyzet) következtében keletkeztek, (4) helytelen vagy nem megfelelő karbantartás miatt, (5) engedély nélküli átalakítás miatt, vagy (6) a visszaszállítás során keletkeztek, (7) a normál használat során bekövetkező elhasználódás vagy kopás miatt és (8) nem engedélyezett javításból adódóan keletkeztek. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS A JELEN JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK NEM VONATKOZNAK OLYAN KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN, SPECIÁLIS, ELŐRE NEM LÁTOTT KÁROKRA, AMELYEK A KÉSZÜLÉKBŐL ADÓDNAK, VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAK.