Általános Szerződési Feltételek


1. Tájékoztató adatok az Eladóról


A www. sousvidehungary.hu webáruház üzemeltetője a SHEFFIE Kft.
Székhely: 2089 Telki, Rákóczi u.25 adószám: 249055211-2-13,
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-169611; Tel.: +36209350696
Fax.: +36-26-372754, e-mail: info(kukac)sheffieponthu,
bankszámlaszáma: 10300002-10614545-49020010
a továbbiakban Eladó.


2. A megrendelhető termékek körének meghatározása


Az Eladó a www. sousvidehungary.hu weboldalon megtalálható webáruházában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. A sousvidehungary.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogad el.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Eladó a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Eladó felelősséget nem vállal.
A sousvidehungary.hu webáruház adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért, színhűségért Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.


3. A termékek megrendelése


Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja.
A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk rendelési feltételei
Kis mennyiségű árunak számítanak a legfeljebb bruttó 25kg tömegű dobozokba csomagolható áruk, amelyeket a SHEFFIE Kft. saját csomagolásában, futárszolgálattal szállít házhoz. Eladó a Vevő megrendelését annak beérkeztét követően elektronikus úton visszaigazolja, a várható szállítási határidő, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a megrendelést visszaigazolta.


4. A termékek ára és a fizetés módja


A termékek aktuális árát a www.sousvidehungary.hu webáruházban található érvényes termékkatalógus tartalmazza. A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a SHEFFIE Kft. a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában vagy az ajánlatban megadásra került.
Az Eladó a sousvidehungary.hu webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.


4.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk fizetési feltételei
A lehetséges fizetési módok az átvételkor történő készpénzes fizetés (személyes fizetés vagy utánvét), illetve a vételár előre történő utalása proforma számla ellenében (előrefizetés).

4.2. A webáruházban feltüntetett árak minden esetben bruttó árak, vagyis tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFA összegét is.


5. A termékek kiszállítása, átadása–átvétele


A kiválasztott és megrendelt termékeket Eladó a Vevőnek a megrendelésben megadott címre a visszaigazolásban jelzett szállítási határidővel, szerződött fuvarozó partnereinek segítségével leszállítja.
Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).


5.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk szállítási feltételei


•    Házhozszállítás
A raktáron levő termékek esetében a szállítási határidő 2–5 munkanap, a rendelhető termékek esetén 5–10 munkanap. A rendelt áruk kiszállításának díja bruttó 1.500 Ft, amelyet Eladó a bruttó 50.000Ft-os összeget elérő rendelések esetén átvállal.
•    Átvétel az Eladó telephelyén
Az áru személyesen az Eladó székhelyén előre egyeztetett időpontban vehető át. Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 8 munkanapon keresztül tartja fenn Vevő számára az árut. Eladó az árut Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.
5.3. A Termékek ellenőrzése
A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól Eladót írásban haladéktalanul értesíteni.
A mennyiségi megvizsgálást Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély a Vevőre a termékek Vevő által biztosított fuvareszközére történő felrakással száll át. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.


6. Elállás


A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a SHEFFIE Kft. e-mail címén info(kukac)sheffieponthu Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet alá tartozó szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így az újbóli szállítás díját). Az áruk visszavételének helye Eladó székhelye. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.
A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.


7. Jótállás


Az általunk biztosított termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, illetve jótállási feltételeket biztosítunk, amely termékenként eltérő lehet.
A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért semmilyen jellegű garanciát nem vállalunk. A jótállás a gyári hibára valamint az anyaghibára vonatkozik!
A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A SHEFFIE Kft. a vásárló vásárlástól való elállása esetén (átvételtől számított 8 nap) kizárólag sérülésmentes, használaton kívüli, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!


8. Felelősség


A sousvidehungary.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A SHEFFIE Kft. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan
– a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
– az információtovábbítási késedelemből adódó,
– a vírusok által okozott,
– a szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
– a vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
A SHEFFIE Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt ár érvényes és kerül felszámításra.
A www.sousvidehungary.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a SHEFFIE Kft-nek nincs befolyása. A SHEFFIE Kft-t semmilyen felelősség nem terheli továbbá a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.


9. Adatvédelem


Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el.
Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a webáruház – kifejezett tiltakozás hiányában – az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában, alkalmanként szöveges üzenetben (SMS) megküldje. A Vevő e-mailben (info(kukac)sheffieponthu) jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.
A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.
Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info(kukac)sheffieponthu címen.


10. Panaszügyintézés


A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatatását szabályozza – a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.
A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a SHEFFIE Kft. +36-209-350696 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a 2089 Telki, Rákóczi u. 25. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.
Vevő a panasz írásbeli közlésére a Millim Kft. székhelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a info(kukac)sheffieponthu e-mail címen is.


11. Az Üzleti Feltételek elfogadása


Vevő a sousvidehungary.hu webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.


12. Egyéb


Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.
Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság ill. a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

 


 

A Sheffie Kft. adatvédelmi nyilatkozata


A Sheffie Kft. (a továbbiakban: Sheffie) nagyon komolyan veszi adatai védelmét, és a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az EU általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt előírások figyelembevételével üzemelteti a www.sousvidehungary.hu webáruházat. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt személyes adatai Sheffie Kft. által történő kezelésének jellegéről és hatóköréről.

1. Általános

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek a Sheffie Kft. (mint “adatkezelő”) által történő adatkezelésről. A Sheffie Kft. az alábbi weboldal adatkezelője:
www.sousvidehungary.hu

Kapcsolat:
Sheffie Kft.
2089 Telki, Rákóczi u. 25.

Ha további kérdései lennének, amelyekre az adatvédelmi nyilatkozat nem ad választ, a info@sheffie.hu e-mail címen fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz.
A Sheffie Kft. adatvédelmi tisztviselője Bélik Péter

2. Weboldalunk megnyitásakor történő adatkezelés

Weboldalunk látogatásakor szerverünk automatikusan megkapja az alábbi információkat:


Cégünk átmenetileg tárolja ezeket az adatokat. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltatja. Jogos érdek az alábbi célokhoz fűződik:


Weboldalunkon cookie-kat (sütiket), nyomkövető eszközöket, célcsoportok megállapítására vonatkozó eljárásokat és közösségi oldalakat beágyazó bővítményeket (plug-in) alkalmazunk. Az alábbiakban pontosabban ismertetjük ezeket az eszközöket és eljárásokat.

3. Regisztráláskor történő adatkezelés

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön vásárlóként a rendelés leadása során regisztráljon. Ennek során ügyfélfiók nem jön létre. Az adatok megadása során kitöltött beviteli maszkból következik, hogy ez mely adatokat érinti. Ezeket az adatokat kizárólag, tartós belső tárolására használjuk fel. Ennek során elmentjük az IP-címet, valamint a rendelés dátumát és pontos idejét.

4. Felhasználók kezelése a fióktulajdonos által

A megrendelések kezelése során a fiók tulajdonosa beszerzőként, illetve igénykérőként aktiválhat magának bizonyos felhasználókat.

A fiók tulajdonosa látja el létrehozott felhasználói kezelését és rendszerezését. E célból hozzáférhet a felhasználók megadott és létrehozott információihoz.

5. A megrendelés folyamata során történő adatkezelés

A megrendelések keretében történő adatkezelés a megrendelésen belüli műveletek lebonyolítására szolgál. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgáltatja. A megrendelés során Ön által kitöltött beviteli maszkból következik, hogy ez mely adatokat érinti.

Az adásvételi szerződés lebonyolításához az alábbi adatkezelések szükségesek:

E-mail címét arra használjuk, hogy elektronikus úton tájékoztathassuk Önt megrendeléséről és annak lebonyolításáról. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgáltatja.

A megrendelés adatait – a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében – továbbítjuk és e célból történő felhasználásra átadjuk az árut kiszállító vagy a lefoglalt szolgáltatásokat nyújtó előszállítónak és adott esetben fuvarozójának. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgáltatja.

A szerződés teljesítéséhez szükségessé válhat, hogy az adatokat továbbítsuk pénzügyi szolgáltatóinknak vagy a megbízott hitelintézetnek. Ez a kiválasztott fizetési módtól függ.

Az alábbi fizetési módok közül lehet választani:


Fizetési késedelem esetén továbbítjuk az adatokat egy általunk megbízott vállalat részére. Az adatkezelés jogos érdekünk alapján történik, mert különös érdekünk fűződik a nyitott követelések kiegyenlítéséhez.

6. Hitelképességi vizsgálat

Az egy bizonyos rendelési értéket meghaladó megrendeléseknél felmérjük hitelképességét. Előre történő fizetés esetén nem végzünk hitelképességi vizsgálatot.

Hitelképességi vizsgálat céljából továbbítjuk a szükséges adatokat (az ügyvezető vezeték- és keresztneve, cég, címadatok) az alábbi céginformációs irodáknak:

a) Creditsafe Deutschland GmbH (Németország, 10117 Berlin, Charlottenstr. 68-71.)
b) Feketelista Adatbank Kft. (1027 Budapest, Csalogány u. 23–33.)

Matematikai-statisztikai eljárások alapján értelemszerű értékeléseket végzünk. A valószínűségi érték kiszámításánál címadatait is figyelembe vesszük. Írásban (pl. e-mail, fax, levél) bármikor tiltakozhat adatainak a céginformációs irodák részére történő továbbítása ellen. A Sheffie Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy tiltakozás esetén csak az “előre történő fizetést” kínálja fel fizetési módként.

A hitelképességi vizsgálat jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltatja. Jogos érdekünk abból következik, hogy az adott fizetési mód esetében előre teljesítünk, és amennyire csak lehet, szeretnénk lecsökkenteni hitelkockázatunkat.

7. További adatkezelés

Ezenkívül olyan adatokat rögzítünk és gyűjtünk, amelyeket Ön személyesen, kifejezetten megad nekünk. Például az egyéni ügyfélkapcsolat során e-mailben, telefonon vagy a platformon, amikor él az adatbevitel lehetőségével (pl. bejelentkezés-regisztrálás, foglalásra szolgáló maszk, kapcsolatfelvételi űrlapok). A gyűjtésre rendeltetett adatok jellegéről az adott művelet előtt értesítjük Önt, ha az nem derül ki a végrehajtásra váró művelet jellegéből (pl. a név és a jelszó bejelentkezéskor-regisztráláskor vagy a telefonszám és az e-mail cím a „Felhasználói adatok” maszkban).

Ezenkívül olyan adatokat gyűjtünk, amelyek a platform használatakor keletkeznek (végrehajtott termékkeresések) és/vagy amelyeket az adott internetszolgáltató a platform használatakor közöl (többek között az Ön számítógépének IP-címe) és/vagy elektronikus nyomkövetés útján hoz létre. A használati adatok tartalmazhatnak személyes, illetve céges adatokat, vagy következtetni engedhetnek ilyen adatokra.

Ha nem regisztrál vagy jelentkezik be, a platformhoz való hozzáféréskor böngészője név nélküli használati adatokat továbbít, például azt, hogy milyen típusú böngészőt és operációs rendszert használ, illetve hogy internetes megjelenésünk mely oldalait látogatta. Az ennek során nyert adatokat nem használjuk fel az Ön személyének vagy cégének azonosítására.

A használati adatokat automatikusan tároljuk szerver-logfájlokban (naplófájlokban). Az adatokat a platformfunkciók kezelésének vonzóbbá tételére és teljesítőképességének biztosítására, illetve javítására használjuk.

Mivel ehhez jogos érdekünk fűződik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltat rá jogalapot.

8. Reklámcélokból történő adatkezelés

A reklámcélokból történő adatkezelés a Sheffie Kft. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, alapvető jogos érdeke.

Amint regisztrált vagy ügyfélként szerepel nyilvántartásunkban, a hírlevélre való feliratkozástól függetlenül kezeljük elérhetőségi adatait és tájékoztatjuk termékeinkről, szolgáltatásainkról, valamint az Önt érintő újdonságokról.

Önt díjmentesen, külön megilleti az ahhoz való jog, hogy az adott kommunikációs csatornára vonatkozóan, jövőbeli hatállyal bármikor tiltakozzon a reklámcélokból történő adatkezelés ellen. A tiltakozás azt eredményezi, hogy az adott kommunikációs csatorna tekintetében letiltjuk az érintett elérhetőség hirdetéscélú adatkezelését. Tiltakozását e-mailben vagy postai úton küldheti el a megadott elérhetőségekre.

9. E-mail kampányok

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint csak a címzett hozzájárulásával küldünk e-mail kampányt (pl. hírlevelet). A Sheffie Kft. információs szolgáltatására való regisztrálásnál megadott adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel. Ha regisztrál a Sheffie Kft. információs szolgáltatására, különböző e-mail kampányok formájában tájékoztatjuk az új és/vagy Önt érdeklő termékekről/cikkekről, a Sheffie Kft.-ről (pl. az e-beszerzés funkcióiról), webináriumokról, nyereményjátékokról és rendezvényekről.

Ez saját és idegen (szállítóink és gyártóink) reklámcélokra szolgál.

A hírlevélre való feliratkozás ún. dupla megerősítéses eljárás (double opt-in) keretében történik. Ez azt jelenti, hogy e-mail címe megadásával regisztrációját követően egy e-mailt kap, amelyben regisztrációja megerősítésére kérjük. Csak így zárható ki, hogy senki ne tudjon idegen e-mail címmel regisztrálni.

Ennek során naplózzuk a hírlevélre való feliratkozás beérkezését.

Az adatokat kizárólag hírlevélküldésre használjuk és nem adjuk ki harmadik feleknek.

Az adott e-mail kampány tekintetében bármikor vissza lehet vonni az e-mail kampány fogadásához adott hozzájárulást. A visszavonásra mutató hivatkozás mindig az e-mail végén található.

10. Harmadik felek weboldalai

A Sheffie Kft. -nek semmilyen befolyása nincs harmadik felek azon weboldalainak aktuális tartalmaira, amelyek a platformon keresztül elérhetőek, illetve ezen weboldalak üzemeltetésének módjára. A Sheffie Kft. nem felel ezen weboldalak adatvédelméért és tartalmaiért.

11. EU-n kívüli címzettek

A weboldalainkon történő alábbi adatkezelések kivételével adatait nem adjuk át az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül székhellyel rendelkező címzetteknek.

12. Cookie-k

Általános tudnivalók
Weboldalainkon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetes böngésző segítségével helyezünk el és tárolunk valamely számítógépes rendszeren. Nem okoznak károkat számítógépén.

Amennyiben a cookie-k használata személyes adatok kezelését jelenti, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltatja a jogalapot a cookie-k használatához. Jogos érdekünk a weboldal optimalizálásához fűződik, hogy biztonságosabban és felhasználóbarátabb módon tudjunk bemutatni kínálatunkat. Weboldalunk tartalmait így célzottabban tudjuk az Ön igényeire szabni és kínálatunkat az Ön érdekében javítani. Érdekünk fűződik továbbá reklámcélú cookie-k használatához is, hogy érdeklődésalapú hirdetést tudjunk megjeleníteni Önnek.

Különösen arra használjuk a cookie-kat, hogy tároljuk a platformon belüli böngészés során Ön által elvégzett beállításokat, például a kiválasztott országot, a szűrőfunkciókat vagy a rendelkezésre álló funkcionalitásokat.

Olyan folyamat-cookie-kat használunk, amelyek alkalmazása biztosítja weboldalunk helyes működését. Ide tartozik a weboldalon történő navigálás és a vásárlások biztonságos lebonyolítása a weboldalon. A „Korb2“ cookie segítségével tároljuk például bevásárlókosara tartalmát.

Ezenkívül biztonsági cookie-kat használunk arra, hogy felhasználóként azonosítsuk Önt és biztosítsuk felhasználói adatainak harmadik felek jogosulatlan hozzáféréseivel szembeni védelmét. A „sid“ és a „jsessionid“ cookie-kat használjuk például a platform védett területeihez való hozzáférés biztosítására.

Munkamenet-cookie-kat használunk, hogy információkat szerezzünk felhasználóink weboldallal folytatott interakcióiról. Ez lehetőséget biztosít szolgáltatásaink tartós javítására és felhasználóink érdekében történő optimalizálására. A „sid3“ cookie-t használjuk például annak név nélküli elemzésére, hogy egyes javítások mennyire hatékonyak weboldalunkon.

Ön azonban úgy is konfigurálhatja böngészőjét, hogy ne tegye lehetővé cookie-k elhelyezését számítógépén.

A cookie-k teljes körű kikapcsolása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudja használni weboldalunk minden funkcióját.

A cookie-k tárolásának időtartama rendeltetésüktől függ, nem minden cookie esetében azonos.

Google Analytics
A Sheffie Kft. a Google Analytics-et, a Google Inc. (CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, „Google“) webelemző szolgáltatását használja weboldala igényre szabott fejlesztése és optimalizálása céljából.

A Google Analytics ún. „cookie-kat“ használ, amelyek számítógépén tárolódnak. A cookie-k használata lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését.

Azokat az információkat, amelyek weboldalunk Ön által történő használatáról a cookie-k segítségével jönnek létre, rendszerint adatátvitellel továbbítjuk a Google egyik USA-ban üzemeltetett szerverére, ahol tárolásra kerülnek. A cookie-k segítségével létrejött információk:


Ez a weboldal az IP-névtelenítő funkcióval („anonymizeIp“) használja a Google Analytics-et.

A Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti IP-címét. Csak kivételes esetekben továbbítjuk a teljes IP-címet a Google egyik USA-ban üzemeltetett szerverére, hogy ott rövidítsék le.

A Sheffie Kft. megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy elemezze a weboldal Ön által történő használatát, beszámolókat készítsen a weboldalon folytatott tevékenységekről, illetve hogy piackutatás és igényre szabott fejlesztés céljából a weboldal használatához kapcsolódó, további szolgáltatásokat nyújtson a Sheffie Kft. részére. Nem egyesíti a Google Analytics keretében az Ön böngészője által elküldött IP-címet a Google egyéb adataival.

Böngészője szoftverében megfelelő beállításokat eszközölve, megakadályozhatja a cookie-k számítógépén történő tárolását. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni korlátlanul használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön által történő használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google által való rögzítését és kezelését, ha letölti és telepíti a következő hivatkozáson https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu keresztül elérhető böngészőbővítményt (browser plug-in).

A következő hivatkozásra kattintva szintén meg tudja akadályozni a Google Analytics által történő adatrögzítést. Ezzel olyan opt-out cookie-t állít be, amely megakadályozza adatai jövőbeli rögzítését, ha ellátogat erre a weboldalra: A Google Analytics kikapcsolása.

A felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, illetve a
https://policies.google.com/?hl=hu oldalon találja.

intelliAd
Ez a weboldal az intelliAd Media GmbH (Németország, 80331 München, Sendlinger Str. 7.) ajánlatkezeléssel (bid management) egybekötött webelemző szolgáltatását használja. A weboldal igényre szabott fejlesztése, valamint optimalizálása céljából névtelenített használati adatokat rögzítünk, amelyeket összesítve tárolunk, illetve amelyekből álnevesítés útján használati profilokat hozunk létre. Az intelliAd-nyomkövetés alkalmazása a cookie-k helyileg történő tárolását eredményezi.

A weboldal üzemeltetője és az intelliAd más ügyfelei is felhasználhatják a használati adatokat és profilokat használati preferenciák azonosítására, anélkül, hogy következtetni tudnának az Ön mint a weboldal látogatójának kilétére. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon (névtelenítve rögzített) használati adatainak tárolása ellen – akár jövőbeli hatállyal is. Használja ehhez az intelliAd opt-out funkcióját: https://login.intelliad.de/optout.php.

Adition
Weboldalunkon az ADITION technologies AG (Németország, 55 0211 Düsseldorf, Oststraße 55.) szolgáltatását használjuk. Az ADITION használata marketingcélokra és optimalizálás céljára, valamint a látogatók számának statisztikai elemzésére szolgál.

Ennek során cookie-t helyezünk el a weboldal látogatójának böngészőjében. A cookie-ban található információk névtelenített információk, technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak például a reklámeszközök megjelenítésének gyakoriságáról és időpontjáról, a használt böngészőről vagy akár a telepített operációs rendszerről.

Az ADITION teljesíti a P3P (Privacy Preferences Project) valamennyi előírását.

Az alábbi hivatkozásra való kattintással véget vethet a névtelenített adatok rögzítésének. Ebben az esetben az ADITION új opt-out cookie-ra cseréli a mostani cookie-t. Ez az opt-out cookie törli az eddig tárolt információkat, ideértve az IP-címet is, és megakadályozza a névtelenített információk további rögzítését.

Kérjük, kattintson ide az opt-out cookie beállításához: (https://www.adition.com/datenschutz).

FONTOS: Ha törli ezt az opt-out cookie-t, az ADITION nem fogja felismerni, hogy élt a letiltás lehetőségével. Ebben az esetben meg kell ismételni a letiltás (opt-out) folyamatát.

Az ADITION adatvédelmi tájékoztatóját a https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ oldalon találja.

Google Remarketing
Weboldalunkon a Google Inc. (CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA) remarketing funkcióját használjuk. A remarketing funkció arra szolgál, hogy érdeklődésalapú hirdetést jelenítsen meg a weboldal látogatói számára. A weboldal látogatójának böngészőjében olyan cookie-t helyez el, amely felismeri a weboldal látogatóját, ha az olyan weboldalt nyit meg, amely a Google hirdetési hálózatához tartozik.

Így a Google teljes hálózatában meg tudunk jelentetni érdeklődésalapú reklámhirdetéseket. Ezeken az oldalakon olyan reklámhirdetéseket tudunk mutatni a látogatónak, amelyek szintén a Google remarketing funkcióját használó weboldalak látogató által korábban megnyitott tartalmaira vonatkoznak. A Google saját tájékoztatása szerint nem gyűjt személyes adatokat e művelet során.

A remarketing funkció célja a marketing és annak optimalizálása.

Ha böngészőjében elvégzi az idevágó beállításokat, megakadályozhatja a Google remarketing funkciójának használatát. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni korlátlanul használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Megakadályozhatja a Google remarketing funkciójának használatát, ha megnyitja a www.google.de/settings/ads hivatkozást és ott elvégzi a kívánt beállításokat. Vegye figyelembe, hogy ez a beállítás csak az éppen akkor használt böngészőre érvényes.

A https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu hivatkozáson keresztül bármikor letilthatja a cookie-k Google által, reklámcélokra történő használatát. A Google adatvédelmi tájékoztatóját a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon találja.

Google AdWords
Honlapunkon a Google Inc. (CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA) „Google AdWords“ konverziós nyomkövetését (Google Conversion Tracking) használjuk. A Google AdWords internetes hirdetések megjelentetésére szolgáló elemző szolgáltatás. Amikor rákattint valamely Google hirdetésre (Google kereső vagy harmadik fél vállalkozások weboldalai), ún. konverziós cookie-t (coversion cookie) helyezünk el számítógépén.

A cookie 30 nap elteltével érvényét veszti. Amennyiben még nem járt le az érvényessége, a Google és mi is fel tudjuk ismerni, hogy weblapunk mely oldalait látogatja. Ennek során azt is rögzítjük, hogy véglegesítette-e vagy megszakította a kosár tartalmának megrendelését. Sem cégünk, sem a Google AdWords más hirdetői nem kapnak tájékoztatást az Ön kilétéről.

A cookie tárolja személyes adatait (pl. az IP-címet, a látogatott weboldalakat). Ezeket az adatokat elküldjük a Google-nek az USA-ba, ahol tárolja őket.

A Google AdWords célja, hogy érdeklődésalapú hirdetések harmadik fél vállalkozások weboldalain történő megjelentetésével népszerűsítse weblapunkat és/vagy mások hirdetéseit jelentesse meg a mi weboldalunkon.

A Google látogatói statisztikák készítésére használja az adatokat. A Google AdWords weboldalunkkal kapcsolatos látogatói statisztikái képet adnak Google AdWords hirdetésünk eredményességéről. Így a jövőben tovább tudjuk optimalizálni AdWords hirdetéseinket.

Böngészőszoftvere megfelelő beállításának alkalmazásával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni korlátlanul használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Megakadályozhatja a „Google AdWords“ konverziós nyomkövetését, ha megnyitja a www.google.de/settings/ads hivatkozást és ott elvégzi a kívánt beállításokat. Vegye figyelembe, hogy ez a beállítás csak az éppen akkor használt böngészőre érvényes. A Google adatvédelmi tájékoztatóját a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon találja.

13. Videók

Harmadik felek

A termékek optimális és élethű bemutatása érdekében weboldalunk termékleírásai videókat is tartalmaznak. Ezek beágyazását harmadik fél szolgáltatók biztosítják. Ha megnyit egy videót, felépül a harmadik fél szerverével való kapcsolat, amelyre továbbítunk bizonyos információkat a használattal kapcsolatban. Ezen adatok kezelésére a harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései irányadók. A Sheffie Kft. semmilyen formában nem értesül az adott harmadik fél szolgáltató által gyűjtött adatok tartalmáról, és nincs befolyása azok felhasználására.

Vimeo
Weboldalunk integrálja a Vimeo (LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA) azonos nevű videóportáljának videóit.

Ha a Vimeón keresztül nyit meg egy videót, kapcsolat épül fel a Vimeo USA-ban található szervereivel. Ezáltal bizonyos információkat továbbítunk a Vimeónak. Előfordulhat, hogy a Vimeo cookie-kat helyez el az Ön végberendezésén, különös tekintettel a Google Analytics nyomkövetőre. Itt a Vimeo saját nyomkövetéséről van szó, amelyhez nincs hozzáférésünk. Letilthatja a Google Analytics nyomkövetését, ha beállítja a Google által egyes internetböngészőkhöz kínált letiltó eszközöket. A felhasználók ezenkívül megakadályozhatják a Google Analytics által létrehozott és a weboldal általuk történő használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google által történő rögzítését és kezelését, ha letöltik és telepítik a következő hivatkozáson keresztül elérhető böngészőbővítményt (browser plug-in).
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A Vimeo ezenkívül lehetővé teszi bizonyos további funkciók használatát, például videók értékelését vagy megosztását. Ezek a funkciók kizárólag a Vimeo és az adott harmadik fél szolgáltató révén állnak rendelkezésre. Az adott funkció használata előtt célszerű részleteiben megismernie az ő adatvédelmi rendelkezéseiket. A Sheffie Kft. semmilyen formában nem értesül a Vimeo vagy a harmadik fél szolgáltatók által gyűjtött adatok tartalmáról, és nincs befolyása azok felhasználására.

Adatai Vimeo által történő gyűjtésével és felhasználásával, valamint az ehhez fűződő jogaival kapcsolatban a Vimeo adatvédelmi nyilatkozata nyújt további tájékoztatást: https://www.vimeo.com/privacy.

YouTube
Weboldalunk integrálja a YouTube videóportál (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) videóit.

Ha a YouTube-on keresztül nyit meg egy videót, kapcsolat épül fel a YouTube USA-ban található szervereivel. Ezáltal bizonyos információkat továbbítunk a YouTube-nak. A YouTube-szerver ennek során értesül arról, hogy Ön mely weboldalt látogatta.

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, lehetővé teszi, hogy a YouTube közvetlenül hozzárendelje böngészési szokásait személyes profiljához. Ezt úgy tudja megakadályozni, hogy kijelentkezik YouTube-fiókjából. Előfordulhat az is, hogy a YouTube cookie-kat helyez el végberendezésén. Különösen a Google Analytics nyomkövetőt. Itt a YouTube saját nyomkövetéséről van szó, amelyhez nincs hozzáférésünk. Letilthatja a Google Analytics nyomkövetését, ha beállítja a Google által egyes internetböngészőkhöz kínált letiltó eszközöket. A felhasználók ezenkívül megakadályozhatják a Google Analytics által létrehozott és a weboldal általuk történő használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google által történő rögzítését és kezelését, ha letöltik és telepítik a következő hivatkozáson keresztül elérhető böngészőbővítményt (browser plug-in): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A YouTube ezenkívül lehetővé teszi bizonyos további funkciók használatát, például videók értékelését vagy megosztását. Ezek a funkciók kizárólag a YouTube és az adott harmadik fél szolgáltató révén állnak rendelkezésre. Az adott funkció használata előtt célszerű részleteiben megismernie az ő adatvédelmi rendelkezéseiket. A Sheffie Kft. semmilyen formában nem értesül a YouTube vagy a harmadik fél szolgáltatók által gyűjtött adatok tartalmáról, és nincs befolyása azok felhasználására.

Adatai YouTube által történő gyűjtésével és felhasználásával, valamint az ehhez fűződő jogaival kapcsolatban a YouTube adatvédelmi nyilatkozata nyújt további tájékoztatást: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

14. Közösségi oldalakat beágyazó bővítmények


A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján közösségi oldalakat beágyazó bővítményeket (social media plug-in) használunk weboldalunkon, hogy növeljük saját ismertségünket. Az ebben rejlő hirdetési célokhoz jogos érdekünk fűződik.

Facebook “Tetszik” funkció
Weboldalunkon megtalálható a Facebook közösségi oldalt (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) beágyazó bővítmény.

A Facebook-bővítmény a Facebook logójáról vagy a “Like gombról” (“Tetszik”) ismerhető fel weboldalunkon. A Facebook-bővítmények áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor weboldalunkat látogatja, a bővítmény révén közvetlen kapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook-szerver között.

Ennek során adatok továbbítására és a Facebook által történő tárolására kerül sor.

A Facebook ezáltal értesül arról, hogy IP-címével meglátogatta weboldalunkat. Ha rákattint a Facebook “Like gombjára”, miközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, weboldalunk tartalmairól az Ön Facebook-profiljára mutató hivatkozást hozhat létre. A Facebook így hozzá tudja rendelni weboldalunkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához. A Sheffie Kft. nem értesül a továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook által történő felhasználásáról.

Ezzel kapcsolatos további tájékoztatást a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://hu-hu.facebook.com/full_data_use_policy. Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzá tudja rendelni weboldalunkon tett látogatását az Ön Facebook felhasználói fiókjához, oldalunk látogatása előtt jelentkezzen ki Facebook felhasználói fiókjából.

Böngészőkiegészítőkkel (add-on), pl. a „Facebook Blockerrel“ teljes mértékben meg is akadályozhatja a Facebook-bővítmények betöltését.

Google+
Weboldalunk tartalmazza a Google Inc. (CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA) Google Plus közösségi oldalát beágyazó bővítményt.

A bővítmény a „+1“ nyomógombról ismerhető fel. A Google-bővítmény kattintásra aktiválódik. Böngészője ezáltal közvetlen kapcsolatot épít fel a Google szervereivel. A Google tárolja az IP-címet, azt az információt, hogy valamely tartalomnál a “+1” gombra kattintott, illetve információkat arról a weboldalról, amelyet a “+1” gombra kattintva tekintett meg, akkor is, ha nincs Google+-profilja vagy éppen nincs bejelentkezve Google+-profiljába.

Ha be van jelentkezve a Goolge+-ba, a Google közvetlenül hozzárendeli az adatokat profiljához. Az információk továbbá a Google+-on is megjelennek (a profil beállításaitól függően), illetve ismerősei számára is láthatóvá válnak.

A Google információkat gyűjt “+1”- tevékenységeiről, hogy az Ön és mások érdekében javítsa a Google szolgáltatásait.

A rögzített információk felhasználása az alábbiak szerint történik:

A fent ismertetett felhasználási célok mellett a Google hatályban lévő adatvédelmi szabályainak megfelelően történik az Ön által rendelkezésre bocsátott információk felhasználása. A Google feltehetően összesített statisztikákat tesz közzé a felhasználók “+1”- tevékenységéről, illetve átadja ezeket a felhasználóknak és a partnereknek.

A Google által történő adatkezelés célját és hatókörét, valamint a magánszférája védelmében Önt ezzel kapcsolatosan megillető jogokat és beállítási lehetőségeket a Google adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter
Weboldalunk tartalmazza a Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) üzenetküldő szolgáltatását beágyazó bővítményt. A Twitter-bővítmények a Twitter logójáról (kék alapon fehér madár) és a „Csiripelés“ toldatról ismerhetők fel.

A Twitter-bővítmény kattintásra aktiválódik. Böngészője ezáltal közvetlen kapcsolatot épít fel a Twitter szervereivel és az Ön Twitter-fiókjával. Ezáltal adatcsere jöhet létre más Twitter-felhasználókkal.

Mi semmilyen tájékoztatást nem kapunk a Twitternek küldött adatokról.

Nem értesülünk az adatgyűjtés céljáról és hatóköréről, illetve az adatok Twitter által történő további kezeléséről és felhasználásáról. Ezzel kapcsolatos információkat a https://twitter.com/privacy oldalon talál. Lehetősége van továbbá arra, hogy a Twitter-fiókjában található beállítások révén (https://twitter.com/account/settings) saját maga szabályozza az adatvédelemmel kapcsolatos beállításokat.

LinkedIn
Weboldalunk tartalmazza a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA) hálózatát beágyazó bővítményt. Az adatvédelmi ügyek az USA-n kívül az ír LinkedIn (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) hatáskörébe tartoznak.

A bővítményt tartalmazó weboldalak arra utasítják böngészőjét, hogy töltse le a LinkedIn megfelelő elemeit. A LinkedIn ezáltal értesül arról, hogy Ön weblapunk mely aloldalát látogatja konkrétan.

Ha egyidejűleg a LinkedIn-en is be van jelentkezve, LinkedIn-fiókjához is hozzá lehet rendelni ezt. Ha el szeretné kerülni a LinkedIn-fiókjához való, ilyen jellegű hozzárendelést, úgy tudja azt megakadályozni, hogy weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik LinkedIn-fiókjából.

Ha rákattint a LinkedIn-bővítményre, az Ön által látogatott weboldal a LinkedIn-fiókjára mutató hivatkozást hoz létre, amely más felhasználók számára is látható.

Mi semmilyen tájékoztatást nem kapunk a LinkedInnek küldött adatokról. Nem értesülünk az adatgyűjtés céljáról és hatóköréről, illetve az adatok LinkedIn által történő további kezeléséről és felhasználásáról. Az adatvédelmi tájékoztatót a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon találja. Lehetősége van továbbá arra, hogy a LinkedIn-fiókjában található beállítások révén saját maga szabályozza az adatvédelemmel kapcsolatos beállításokat.

Xing
Weboldalunk tartalmazza a Xing (Xing AG, Németország, 20354 Hamburg, Dammtorstraße 30.) hálózatot beágyazó bővítményt.

A “XING megosztás gombjának” funkcióit használó weboldalak az Ön böngészőjén keresztül rövid időre közvetlen kapcsolatot hoznak létre a XING szervereivel.

A “XING megosztás gombjának” funkciói különösen a számlálóérték kiszámítására és megjelenítésére szolgálnak. Tudomásunk szerint a Xing ennek során nem tárolja az Ön e weboldal megnyitásával összefüggő személyes adatait. Különösen IP-címeket nem tárol. Az Ön használati szokásait sem elemzi cookie-k segítségével. A Xing adatvédelmi tájékoztatóját és a “XING megosztás gombjának” funkcióit a következő oldalon tekintheti meg: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Mi semmilyen tájékoztatást nem kapunk a Xingnek küldött adatokról.

Instagram
Weboldalunk tartalmazza az Instagram Inc. (CA 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park, USA) online szolgáltatását beágyazó bővítményt. Az Instagram-bővítmény az Instagram logójáról ismerhető fel.

Aktiválásával (az Instagram-gombra kattintással) közvetlen kapcsolat jön létre az Ön Instagram-profiljával, ha be van jelentkezve az Instagramon. Ezáltal közvetlen kapcsolat épül fel az Instagram szervereivel, amelyek információkat kapnak a weboldalunkon tett látogatásról. Mi semmilyen tájékoztatást nem kapunk az Instagramnak küldött adatokról.

Nem értesülünk az adatgyűjtés céljáról és hatóköréről, illetve az adatok Instagram által történő további kezeléséről és felhasználásáról. Az Instagram adatvédelmi tájékoztatóját a https://instagram.com/about/legal/privacy oldalon találja.

Google Maps
Weboldalunk tartalmazza a Google Inc. (CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA) Google Maps online szolgáltatását beágyazó bővítményt. A Google Maps weboldalunkon történő használatával IP-címét és a használattal kapcsolatos információkat továbbítjuk a Google-nek, amely tárolja ezeket az adatokat.

Nem értesülünk az adatgyűjtés céljáról és hatóköréről, illetve az adatok Google által történő további kezeléséről és felhasználásáról. A Google tájékoztatása szerint nem kapcsolja össze ezeket az információkat más szolgáltatásaival. A Google által rögzített adatok továbbíthatók harmadik felek részére.

Weboldalunk használatával Ön hozzájárul a Google által történő adatkezeléshez.

A Google Maps által történő adatkezelés végrehajtását úgy akadályozhatja meg, hogy böngészőjében kikapcsolja a Javascriptet. Ez azonban megakadályozza a Google Maps térképnézetének megjelenítését.

A Google adatvédelmi tájékoztatóját a https://www.google.com/intl/hu_hu/help/terms_maps.html oldalon találja.

15. A személyes adatok törlése

A vonatkozó jogosultság megszűnésével, különösen a cél elérését követően letiltjuk az általunk tárolt adatok további felhasználását, és az adó-, illetve a kereskedelmi jog által előírt megőrzési határidők lejárta után töröljük az adatokat, amennyiben Ön nem adta kifejezett hozzájárulását adatai további felhasználásához vagy nem jött létre eltérő szerződéses megállapodás.

16. Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk adatai véletlenszerű vagy jogosulatlan törléssel, továbbadással, hozzáféréssel vagy manipulációval, illetve elvesztéssel vagy egyéb visszaéléssel szembeni védelmét.

Az Ön biztonsága érdekében SSL-webtanúsítvánnyal (Secure Socket Layer) titkosítjuk adatait. Ez olyan titkosítási szabvány, amelyet pl. az online banking terén is alkalmaznak. A biztonságos SSL-kapcsolatot többek között arról ismerheti fel, hogy a http egy s-sel egészül ki (tehát https://…) böngészője címsorában, vagy egy lakatszimbólum látható böngészője alsó részében.

Kérjük, ne feledje, hogy az internethasználat biztonsága különféle körülményektől függ és nem mindig biztosítható maradéktalanul.

17. Az Önt megillető jogok áttekintése

Hozzáférési jog
Ön hozzáférést kérhet az adatkezelés céljaihoz, a személyes adatok kategóriáihoz, azon címzettek kategóriáihoz, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a tárolás tervezett időtartamához, valamint adatai forrásához, amennyiben azokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték.

Helyesbítéshez való jog
Ön kérheti a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Ön kérheti személyes adatai törlését.

Adathordozhatósághoz való jog
Tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat vagy kérheti ezen adatok másik adatkezelőnek történő továbbítását.

Panasztételi jog
Szokásos tartózkodási helye felügyeleti szervéhez vagy a számunkra illetékes felügyeleti szervhez fordulhat ebből a célból.

Korlátozáshoz való jog
Ön érvényesítheti az adatkezelés korlátozásához való jogot, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha az érintett a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való általános jog irányadó minden olyan itt foglalt adatkezelési célra, amelyre a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltat jogalapot. A “Reklámcélokból történő adatkezelés” című pontban ismertetett adatkezeléstől eltérően csak akkor vagyunk kötelesek eleget tenni a tiltakozásnak, ha Ön saját helyzetből adódó, elsőbbséget élvező okokat nevez meg.